În ciuda contextului politic și economic (cu frâna de mână trasă sau în marșarier), Bucureștiul nostru își păstrează efervescența și energia și